Γιατί Ιδρύθηκε η Ν-Ιδαία Συνεργασία

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενός εναλλακτικού οικονομικού μοντέλου που βασίζει τη λειτουργία του στις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον, στα τέλη του 2017 συστάθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Ανωγείων με διακριτικό τίτλο «Ν-Ιδαία Συνεργασία».

Ο διακριτικός τίτλος της Κοιν.Σ.Επ. «Ν-Ιδαία Συνεργασία» εμπεριέχει τη φιλοσοφία της σύστασής της συνδυάζοντας τη μυθολογία της περιοχής («Ιδαίο Άντρο») με το οροπέδιο της Ίδης που αντικατοπτρίζει το πλούσιο φυσικό περιβάλλον κάνοντας λογοπαίγνιο με τη λέξη Ιδέα και τη λέξη Συνεργασία που είναι συστατικά στοιχεία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Από τους πρώτους φορείς που αποδέχθηκαν και ενίσχυσαν τη δημιουργία και την λειτουργία αυτού του εναλλακτικού εγχειρήματος είναι ο Δήμος Ανωγείων ο οποίος με την αμέριστη συμπαράστασή του κάνοντας πράξη τα πιστεύω του προχώρησε στη δωρεάν παραχώρηση υποδομών με στόχο μέσα από τη λειτουργία τους να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό.

Ο τόπος του Βοσκού

Κέντρο Αρχαιολογικής Πληροφόρησης

Χώρος Μουσικής Μελέτης

Για την Κοιν.Σ.Επ. η συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση.

Η Ομάδα μας

Η Κοιν.Σ.Επ. «Ν-Ιδαία Συνεργασία» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα με περιορισμένη ή καθόλου διαμονή κερδών.

Ευαγγελία Βρέντζου

Ιδρυτικό Μέλος

Γιώργης Πετράκης

Ιδρυτικό Μέλος

Μανούσου Μαρία

Ιδρυτικό Μέλος

Πασπαράκη Νίκη

Ιδρυτικό Μέλος

Σμπώκος Κλεισθένης

Ιδρυτικό Μέλος

Χαιρέτης Γιάγκος

Ιδρυτικό Μέλος